Pages Menu
Categories Menu

Giełdy Produktów Turystycznych

Giełdy Produktów Turystycznych to doskonała okazja do zaprezentowania oferty branży turystycznej regionu. Przedsiębiorcy, prowadzący swą działalność na obszarze BIT (rozumianym jako Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń i okoliczne miejscowości) zaprezentować mogą materiały promocyjne w postaci folderów, ulotek, filmów dokumentalnych itp.  Nadrzędnym celem wydarzenia jest jednak spotkanie specjalistów z różnych sektorów turystyki i bazy paraturystycznej oraz samorządów, co pomaga w nawiązywaniu relacji biznesowych. Niezwykle istotną częścią każdej Giełdy jest dyskusja na temat możliwości rozwoju turystyki na obszarze BIT.

Giełdy Produktów Turystycznych odbywają się cyklicznie od 2011 r. W 2015 r. zorganizowano V już edycja Giełdy, która odbyła się w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej na kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.