Pages Menu
Categories Menu

Historia

Od początków swego istnienia Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „ByLOT” stanowiła swego rodzaju klaster, w  ramach którego, mimo konkurowania, zawierane były różnorodne formy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Współpraca ta uwydatniała się poprzez organizację różnorodnych wydarzeń i podejmowanie inicjatyw, takich jak:  Spotkania Środowiska Hotelarskiego, Giełdy Produktów Turystycznych, Karta Rabatowa BIT, Medical Bydgoszcz, tworzenie grup zakupowych czy wszelkiego rodzaju działania  promocyjne (np. See You Soon in Bydgoszcz). „ByLOT” posiada jednak wiele innych statutowych założeń, istniała wiec naturalna potrzeba stworzenia osobnego tworu, którego celem byłaby dzielność stricte biznesowa.

W ostatnich latach coraz silniej dojrzewała koncepcja Obszaru BIT (rozumianego jako Bydgoszcz, Inowrocław i Toruń) jako obszaru recepcji turystycznej. Obszar ten wykracza poza statutowy teren działalności ByLOT, w związku z czym zaistniała jeszcze pilniejsza potrzeba utworzenia podmiotu, któryby w nim funkcjonował. Czynnik ten, stanowił naturalną przyczynę rozpoczęcia praca nad stworzeniem Klastra Turystycznego Obszaru BIT. Decyzję o powołaniu Klastra przyśpieszyły konkursy grantowe Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego TARR, które dały możliwość pozyskania środków, niezbędnych do opracowania strategii rozwoju stowarzyszenia. Działania te zostaną zakończone do końca czerwca 2016 r. Klaster Turystyczny Obszaru BIT powstał w sierpniu 2014 r. i został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 30 kwietnia 2015 r.

Klaster Turystyczny Obszaru BIT, ma już na swoim koncie takie działania jak:  udział w Targach Turystycznych Wypoczynek w Toruniu oraz wydanie pierwszej publikacji z serii Biblioteka BIT, pt. „Chopin w Toruniu”. Stowarzyszenie rozpoczęło również pracę nad organizacją wielkich wydarzeń z pogranicza turystyki i kultury, które zrealizowane zostaną w pierwszej połowie 2016 r.